Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Laboratorium Procesów Technologicznych prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

Technologia Chemiczna – I stopień:

Projektowanie Procesów Technologicznych:

PPT – Wykład (V semestr)
PPT – Laboratorium komputerowe (V semestr)
PPT – Projekt (VI semestr)

Zarządzanie jakością i produktami chemicznymi (VII semestr)


Technologia Chemiczna – II stopień:

Technologia Produktów Farmaceutycznych (I semestr)

Laboratorium Technologiczne (I semestr)

Optymalizacja i sterowanie procesami technologicznymi (I semestr)


Biotechnologia – I stopień:

Projektowanie Procesów Biotechnologicznych:

PPBioT – Wykład (VII semestr)
PPBioT – Laboratorium projektowe (VII semestr)

Biotechnologia – II stopień:

Leki przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne


Biogospodarka – I stopień:

Chemia bioorganiczna

Zarządzanie produkcją (II semestr)

Tematy prac dyplomowych

Pracownicy Laboratorium Procesów Technologicznych proponują następujące tematy prac dyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/19:

Dyplom inżynierski – Technologia Chemiczna

Dyplom inżynierski – Biotechnologia

Dyplom magisterski – Technologia Chemiczna

Dyplom magisterski – Biotechnologia