Tematy prac dyplomowych

Pracownicy Laboratorium Procesów Technologicznych proponują następujące tematy prac dyplomowych realizowanych w roku akademickim 2018/19:

Dyplom inżynierski – Technologia Chemiczna

Dyplom inżynierski – Biotechnologia

Dyplom magisterski – Technologia Chemiczna

Dyplom magisterski – Biotechnologia