Leki przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i przeciwbakteryjne

Prowadzący

Prof. dr hab. Maria Bretner

Dr inż. Joanna Główczyk-Zubek

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW

Konsultacje

DJ – środa 16.00-18.00, p. 28 (Pawilon, Gmach Technologii)

Kierunek

Biotechnologia

Stopień

II

Semestr

II

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Test

 

 

 

 

Literatura:

  1. T.Leszczyński, H.Duński,Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 984 Chemia Spożywcza i Biotechnologia z.70 2006
  2. A.Chmiel, S.Grudziński, Biotechnologia i chemia antybiotyków, PWN SA, Warszawa 1998
  3. Z.Markiewicz, Z.A. Kwiatkowski, Bakterie antybiotyki lekooporność, WN PWN, Warszawa 2001
  4. C.Walsh, T. Wencewicz, Antibiotics Challenges Mechanisms Opportunities, ASM Press, Washington DC 2016