Optymalizacja i Sterowanie Procesami Technologicznymi

Prowadzący

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Konsultacje

wtorek 12–14, p. 49 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Specjalność

Technologia Chemiczna i Kataliza

Stopień

II

Semestr

I

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

15 godzin

Forma Zaliczenia

Test

Opis przedmiotu:

Literatura: