Projektowanie Procesów Technologicznych – Wykład

Prowadzący

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Konsultacje

wtorek 12–14, p. 49 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Stopień

I

Semestr

V

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Test

Materialy

Wykład 1 – Kompleksowość PPT
Wykład 2 – Cykl Bad Proj Wdroż
Wykład 3A – Komputerowe bazy literaturowe
Wykład 3B – Badania patentowe
Wykład 4 – Od Lab do Inst Przem
Wykład 5 – Koncepcja chemiczna
Wykład 6 – Koncepcja technologiczna
Wykład 7A – Schemat ideowy
Wykład 7B – Bilans masowy
Wykład 8A – Dobór aparatów
Wykład 8B – Schemat technologiczny
Wykład 9A – Bilans cieplny
Wykład 9B – Inne elementy PP
Wykład 10 – SCADA
Wykład 11A – Bezp Chem – Pożar Wybuch
Wykład 11B – Zagroż Elektrycz Statyczną
Wykład 12A – Przykłady proc. biotechnol.
Wykład 12B – Dojrzałość technologii
Wykład 13A – Ekonomika
Wykład 13B – Kalkulacja ceny

Opis przedmiotu:

Celem zajęć jest poznanie metodyki opracowywania technologii syntezy chemicznej i biochemicznej pod kątem projektowania i wdrażania procesu technologicznego w skali przemysłowej.

Omawiane zagadnienia to:

  • Optymalna organizacja cyklu badawczo-projektowo-wdrożeniowego, koncepcja chemiczna i technologiczna (badania i rozwój), zasady technologiczne, modelowanie procesu, powiększanie skali, podział na procesy i operacje jednostkowe.
  • Elementy projektu procesowego, takie jak: schemat ideowy (block diagram), zużycie surowców, bilans masowy i cieplny, dobór aparatury, schemat technologiczny (flow sheet), opis przebiegu procesu, automatyzacja, zagrożenia i bezpieczeństwo pracy, kontrola analityczna, ochrona środowiska, korozja i materiałoznawstwo, założenia dla branż projektowych).
  • Cykl realizacji inwestycji przemysłowej, ekonomika procesu, dojrzałość  technologii do wdrożenia.
  • Podkreśla się  potrzebę wykorzystania wiedzy zdobytej na wcześniejszych latach studiów, do projektowania technologicznego.
  • Wskazuje się na sposoby „myślenia technologicznego” i podejmowania decyzji.

Literatura:

1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.

Wykład 1 – Kompleksowość PPT
Wykład 2 – Cykl Bad Proj Wdroż
Wykład 3A – Komputerowe bazy literaturowe
Wykład 3B – Badania patentowe
Wykład 4 – Od Lab do Inst Przem
Wykład 5 – Koncepcja chemiczna
Wykład 6 – Koncepcja technologiczna
Wykład 7A – Schemat ideowy
Wykład 7B – Bilans masowy
Wykład 8A – Dobór aparatów
Wykład 8B – Schemat technologiczny
Wykład 9A – Bilans cieplny
Wykład 9B – Inne elementy PP
Wykład 10 – SCADA
Wykład 11A – Bezp Chem – Pożar Wybuch
Wykład 11B – Zagroż Elektrycz Statyczną
Wykład 12A – Przykłady proc. biotechnol.
Wykład 12B – Dojrzałość technologii
Wykład 13A – Ekonomika
Wykład 13B – Kalkulacja ceny