Technologia Produktów Farmaceutycznych

Prowadzący

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

Konsultacje

wtorek 12–14, p. 49 (Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Specjalność

Chemia Medyczna

Stopień

II

Semestr

I

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Test

Program

Pobierz Program

Regulamin

Pobierz Materialy

Opis przedmiotu:

Literatura: