Technologia Produktów Farmaceutycznych

Prowadzący

dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW (koordynator)

prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki

dr inż. Jerzy Wisialski

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur

dr inż. Paweł Ruśkowski

Konsultacje

środa 16.00-18.00, p. 28 (Pawilon, Gmach Technologii)

Kierunek

Technologia Chemiczna

Specjalność

Chemia Medyczna

Stopień

II

Semestr

I

Rodzaj Zajęć

Wykład

Wymiar

30 godzin

Forma Zaliczenia

Test

Literatura:

  1. red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Projektowanie procesów technologicznych, OWPW, Warszawa, 2006.
  2. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, San Diego, San Francisco, New York, Boston, London, Sydney, Tokyo, 2000.
  3. Muller R. H., Hildebrand G.E, „Technologia nowoczesnych postaci leków”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
  4. Janicki, S.; Fiebig, A.; Sznitowska, M. Farmacja Stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. IV, Warszawa 2002.
  5. A.Chmiel, S.Grudziński, Biotechnologia i chemia antybiotyków, PWN SA, Warszawa 1998.