Technologie wykorzystujące surowce odnawialne

Konsultacje

piątek 12–14, p. 41 (Pawilon, Gmach Technologii Chemicznej)

Kierunek

Biogospodarka

Stopień

I

Semestr

III

Rodzaj Zajęć

Wykład + Laboratorium

Wymiar

30 godzin + 15 godzin

Forma Zaliczenia

Test + Sprawozdanie

Opis przedmiotu:

 

Literatura: