mgr inż.

Agnieszka Sebai

Doktorantka

t: +48 22 234 54 63
f: +48 22 625 53 17
e: asebai@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej – Pawilon p. 22

Zainteresowania naukowe:

  • Synteza cyklicznych depsipeptdów
  • Otrzymywanie poli(depsipeptydów)
  • Badanie wpływu obecności aminokwasów w polimerze na proliferację chondrocytów

Studia Doktoranckie:

Wybrane publikacje:

2017

● Sebai, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Konopka, M.; Synoradzki, L. Preparation of methyl ester of L-serine, rozdział monografii, 176-185, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

2016

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń, Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 766-769.

● Sebai, A.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P. Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną, Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 2016, 55(5), 201-202.

● Budnicka (Łątka), M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Sebai A. Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy, rozdział monografii,  186-191, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski,P.; Synoradzki L. Polylactide scaffolds in tissue engineering, monography,  87-95,  Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.  Polilaktyd w systemach leków o kontrolowanym czasie uwalniania i inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 210-213, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

Zgłoszenia patentowe:

2014

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Warych, I.; Przybysz, A.; Bijak, V. Sposób wytwarzania nanosfer polilaktydowych z substancją farmaceutycznie czynną, P‑410175, 2014.