mgr inż.

Aleksandra Kruk

Doktorantka

t: +48 22 234 54 63
f: +48 22 625 53 17
e: akruk@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej – Pawilon p. 22

Zainteresowania naukowe:

  • Zastosowanie polimerów biodegradowalnych w inżynierii tkankowej
  • Skafolody polimerowe do hodowli tkanki chrzęstnej i nabłonkowej
  • Hodowle komórkowe w podłożach trójwymiarowych

Studia Doktoranckie:

Wybrane publikacje:

2017

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Synoradzki, L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja, Polimery, 2017, 62, 118-126.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, 2017, 64, 317-323.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kulikowski, J.; Wojciechowski, C.; Chwojnowski, A.; Przytulska, M. Comparative assessment of polyvinylpyrrolidone type of membranes based on porosity analysis, Desalination and Water Treatment, 2017, 75, 18-25.

●Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur,  A.; Ruśkowski, P.; Łojek, K.; Stodulska, U.; Synoradzki, L. The influence of the classic pore precursors on the morphology of polylesters membranes for tissue engineering, rozdział monografii, 87-99, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

2016

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń, Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 766-769.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.;  Malinowska, I.;  Chwojnowski, A.;   Synoradzki  L.  The influence of the molecular weight of polymer on the morphology of polylactide-based membranes for tissue engineering, monography, 60-71, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Wpływ prekursorów porów na morfologię membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 254-264, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Modyfikacja powierzchni membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 106-122, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

2015

● Gadomska-Gajadhur, A.;  Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki L. Wpływ dodatku porofora na morfologię skafoldów polilaktydowych, rozdział monografii,  294-297, Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2015.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski P. Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 91-102, Wydawnictwo Tygiel 2015.

Zgłoszenia patentowe:

2015

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego, P‑415317, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry, P‑413603, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.;  Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.;  Chwojnowski, A.;  Łukowska, E.;  Wojciechowski, C.; Dulnik, J.; Denis, P.;  Sajkiewicz, P. Szerokoporowate rusztowanie komórkowe typu 3D z poliestrów i sposób jego otrzymywania, P‑414353, 2015.