mgr inż.

Monika Budnicka

Doktorantka

t: +48 22 234 54 63
f: +48 22 625 53 17
e: mbudnicka@ch.pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej – Pawilon p. 22

Zainteresowania naukowe:

  • Zastosowanie polimerów biodegradowalnych w nośnikach leków
  • Nanosfery polimerowe w leczeniu gruźlicy
  • Polimerowe substytuty kości gąbczastej

Studia Doktoranckie:

Wybrane publikacje:

2017

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy, Polimery, 2017, in print.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Preparation, characterization and antitubercular activity of polymeric nanoformulation of isoniazid, rozdział monografii, 40-51, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

● Budnicka, M.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Wytwarzanie polimerowych substytutów kości, rozdział monografii, …., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017.

2016

● Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.  Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z izoniazydem, rozdział monografii,  57-68, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.  Polilaktyd w systemach leków o kontrolowanym czasie uwalniania i inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 210-213, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Budnicka (Łątka), M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Sebai A. Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy, rozdział monografii,  186-191, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

Zgłoszenia patentowe:

Nagrody i wyróżnienia:

2016

● Najlepszy poster pt. „Polilaktyd w zastosowaniach medycznych” prezentowany w sesji plakatowej nr III podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

● Najlepszy poster pt. „Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy” prezentowany w sesji plakatowej nr IV podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Agnieszka Gadomska-Gajadhur)