PoCoDi

Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium.

Zaburzenia membrany komórkowej indukowane poprzez naturalne i syntetyczne makromolekuły są wykorzystywane do zastosowań przeciwbakteryjnych jak również przy dostarczaniu leków i genów. Celem tego projektu jest zrozumienie mechanizmu interakcji wybranych polimerów amfifilowych z membraną komórkową a w szczególności poznanie sposobu niszczenia warstwy dwulipidowej przez te polimery. W naszych pracach liniowe pochodne iminy polietylenowej oraz kopolimery, pochodne  bezwodnika maleinowego są badane aby zrozumieć zależności pomiędzy strukturą cząsteczki a aktywnością przeciwbakteryjną. Szczególnie interresująca jest istota interakcji pomiędzy polimerem a sztuczną membraną komórkową oraz optymalizacja struktury w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności w testach biologicznych przeciw modelowym organizmom takim jak Escherichia coli czy Staphylococcus aureus. 

Jednym z celów projektu jest również weryfikacja hipotezy o możliwości konstrukcji polimeru o właściwościach antybakteryjnych, które można by włączać bądź wyłączać wykorzystując zewnętrzne bodźce środowiskowe (stimuli responsive polymers). Zgromadzona wiedza zostanie wykorzystana do opracowania makromolekuł, które pod wpływem takich bodźców o znaczeniu biologicznym jak pH, temperatura czy potencjał redox będą zmieniać właściwości strukturalne umożliwiając pełną kontrolę na aktywnością przeciwbakteryjną polimeru.

Równolegle nasze polimery są testowane i optymalizowane w celu degradacji membrany komórkowej prątków Mycobacterium. Ten fragment projektu ma na celu znalezienia nowych sposobów na walkę z bakteriami wywołującymi takie choroby jak gruźlica i trąd.

NCN2

Projekt finansowany w ramach grantu NCN, SONATA BIS

Kierownik projektu
Dominik Jańczewski