Badania

Nasze badania są ukierunkowane na praktyczne zastosowanie nauki i innowacji w obszarze technologii chemicznej, biotechnologii oraz projektowania procesowego.

Realizując kolejne projekty nasz zespół zajmuje się nowymi technologiami organicznymi i bada fascynujące zagadnienia chemiczne z nimi związane. Pozwala nam to na transfer technologii do partnerów przemysłowych oraz na inicjowanie współpracy pomiędzy instytucjami akademickimi a szeroko rozumianym biznesem chemicznym.

Nasze główne zainteresowania:

Transfer technologii z laboratorium do praktyki przemysłowej. Produkcja partii informacyjnych w adekwatnej skali do poziomu dojrzałości technologii TRL.

Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii chemicznej i biochemicznej. Projektowanie i optymalizacja procesowa z zastosowaniem metod planowania doświadczeń (DOE). Badania sterowania i kontroli procesu na poziomie molekularnym.

Badania farmaceutycznych środków pomocniczych i chiralnych bloków budulcowych. Produkcja eksperymentalna pochodnych kwasu winowego i glutaminowego.

Badania polimeryzacji laktydu. Optymalizacja procesowa, powiększanie skali i produkcja eksperymentalna.

Badania i rozwój środków antykorozyjnych – produkty ONF -1 i ikorol.