O Nas

Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, to unikatowa jednostka politechniczna funkcjonująca od ponad 30 lat jako inkubator technologii. LPT w jednym miejscu skutecznie łączy 3 obszary działalności zwykle występujące oddzielnie: dydaktykę, badania (podstawowe i stosowane) oraz transfer technologii do przemysłu.

Specjalizujemy się w kompleksowym opracowywaniu technologii chemicznych na wszystkich poziomach gotowości TRL (Technology Readiness Level). Przed wdrożeniem w przemyśle technologie są badane, sprawdzane i doskonalone w trakcie badań oraz produkcji partii informacyjnych w naszych laboratoriach i prototypowych instalacjach. Zdobyta wiedza i doświadczenie przekazywane są studentom podczas warsztatów i zadań praktycznych co dopełnia i napędza od nowa cały proces dla opracowania i sprawdzenia kolejnych pomysłów i technologii.

Historia

Prawdopodobnie pierwszy polski politechniczny inkubator technologii rozpoczął swoją działalność w 1983 roku. W Laboratorium Procesów Technologicznych rozpoczął się trudny proces polegający na jednoczesnym: tworzeniu zespołu naukowego, wyposażaniu i uzbrajaniu od zera pustych laboratoriów i hali technologicznej wraz z równoległą edukacją studentów i wdrażaniem kolejnych technologii chemicznych.

Oto kilka ważnych dat:

1979                Oddanie do użytku pawilonu z halą technologiczną

1983                Pierwsze praktyki i zajęcia dla studentów

1984                Opracowanie pierwszej technologii wdrożonej do produkcji (KDBW)

1985                Powstanie Laboratorium Procesów Technologicznych, kierownikiem zostaje dr inż. Ludwik Synoradzki

1986                Rozpoczęcie współpracy badawczej z jednostkami naukowymi: Chemitechnikum FSU Jena, Forschungzentrum Karlsruhe (Niemcy)

1987                Uruchomienie Studium Podyplomowego „Opracowywanie i wdrażanie technologii chemicznych”

1990                Opracowanie i wdrożenie w hali LPT technologii katalizatora OC-1

1992                Opracowanie technologii kwasu tosyloglutaminowego (KTG)

1993                Rozpoczęcie działalności dydaktycznej na specjalności technologia produktów lekkiej syntezy organicznej

1993                Wykład Projektowanie Procesów Technologicznych i Laboratorium Technologiczne

1993                Uruchomienie programu studiów inżynierskich

1994                Pozyskanie pierwszych dodatkowych środków na badania z KBN (barowo-cynkowe stabilizatory PCW i kwas dibenzoilowinowy)

2001                Nowy program studiów trójstopniowych. Wydanie pierwszego skryptu z Projektowania Procesów Technologicznych

2000               Opracowanie technologii i wdrożenie w hali LPT technologii oksymów ONF-1 opracowanie i wdrożenie technologii R,S-pantolaktonu, GZF „Polfa”

2000               Podpisanie międzynarodowych umów o współpracy z Rhodia Chemicals (Francja) i Borghi (Włochy)

2000              Opracowanie technologii R-pantotenianu wapnia, (100 ton/rok), GZF „Polfa”

2010-13         Projekt BIOPOL: Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych

2013-17         Projekty badawcze stosowane LACMAN i CHIKADI

Cel

Istotą działania naszego inkubatora technologii jest wypełnienie luki jaka utrzymuje się w Polsce pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem chemicznym. LPT realizuje trudne zadanie, jakim jest tworzenie i doskonalenie technologii na wszystkich poziomach gotowości TRL, które trafiają z uczelni bezpośrednio do przedsiębiorstw produkcyjnych.

Dążymy do ciągłego rozwoju poprzez wzajemne stymulowanie się badań podstawowych ze stosowanymi. Obserwujemy otoczenie w celu identyfikacji najbardziej korzystnych obszarów badawczych w dziedzinie chemii dla rozwoju Polskiej gospodarki i przedsiębiorstw.

Umożliwiamy studentom w trakcie edukacji udział w rzeczywistym procesie transferu technologii. Zdobyte podczas realizowanych projektów i warsztatów doświadczenie stwarza szansę na rozpoczęcie pracy w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy kosmetycznym bezpośrednio po studiach.

Nasi Partnerzy