Wdrożenia przemysłowe

Nasze projekty zakończone budową instalacji technologicznej w skali produkcyjnej bądź półtechnicznej.

2010-2013

Modelowa instalacja badawcza do syntezy polilaktydu, projekt BIOPOL, LPT WCh PW

2007-2009

Pilotowa instalacja doświadczalna do elektrochemicznego otrzymywania tlenku cyny(II) LPT WCh PW

1998-2000

Instalacja do pilotowej produkcji oksymów – aktywnych   składników inhibitorów korozji, LPT WCh PW

1995-2005

Projekty modernizacji instalacji do produkcji bezwodnika i kwasu dibenzoilowinowego, LPT WCh PW

1993‑1995

Instalacja do produkcji stabilizatora barowo-cynkowego, Boryszew SA Sochaczew

1985-1987

Instalacja ½-techniczna do badań cynoorganicznych stabilizatorów termicznych PCW, LPT WCh PW i ZTS „Boryszew-Erg”.