Seminaria LPT – 2017/18

Jeżeli nie ma informacji o zmianie miejsca spotkania, seminaria odbywają się o 9:15 w sali 257 Gmachu Technologii Chemicznej /Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej