Seminaria LPT – 2017/18

!! UWAGA !!  – seminaria 13 i 20 kwietnia 2018 odbywają się o godzinie 14:15 w sali 257

Jeżeli nie ma informacji o zmianie miejsca spotkania, seminaria odbywają się o 9:15 w sali 257 Gmachu Technologii Chemicznej /Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej