Bezwodnik (+)-O,O’-dibenzoilo-L-winowy

Bezwodnik (2R,3R)-dibenzoilowinowy

(3R,4R)-3,4-Bis(benzoilo)dihydro-2,5-furandion

Możliwość dostawy: 100 g – 50 kg