dr inż.

Agnieszka Gadomska-Gajadhur

Adiunkt

t: +48 22 234 73 71
f: +48 22 625 53 17
e: agnieszka.gadomska@ch.pw.edu.pl

konsultacje:
środa 10.00-12.00, p. 41 (Pawilon, Gmach Technologii)

Zainteresowania naukowe:

  • Polimery biodegradowalne do zastosowań biomedycznych
  • Leki o kontrolowanym czasie uwalniania
  • Proleki wielkocząsteczkowe
  • Polimerowe nanocząstki
  • Skafolody polimerowe do hodowli tkanki chrzęstnej, kostnej i nabłonkowej
  • Polimerowe substytuty kości gąbczastej

Tematy prac dyplomowych (2017/18):

Wybrane publikacje:

2017

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Synoradzki, L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja, Polimery, 2017, 62, 118-126.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, 2017, 64, 317-323.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kulikowski, J.; Wojciechowski, C.; Chwojnowski, A.; Przytulska, M. Comparative assessment of polyvinylpyrrolidone type of membranes based on porosity analysis, Desalination and Water Treatment, 2017, 75, 18-25.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy, Polimery, 2017, in print.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Polilaktyd w zastosowaniach medycznych, Tworzywa sztuczne w przemyśle, 2017, 2, 32-35.

● Sebai, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Konopka, M.; Synoradzki, L. Preparation of methyl ester of L-serine, rozdział monografii, 176-185, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

●Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur,  A.; Ruśkowski, P.; Łojek, K.; Stodulska, U.; Synoradzki, L. The influence of the classic pore precursors on the morphology of polylesters membranes for tissue engineering, rozdział monografii, 87-99, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

● Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Preparation, characterization and antitubercular activity of polymeric nanoformulation of isoniazid, rozdział monografii, 40-51, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2017.

● Budnicka, M.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Wytwarzanie polimerowych substytutów kości, rozdział monografii, …., Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2017.

● Gadomska-Gajadhur, A. ; Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Sebai, A.;  Synoradzki, L. Zastosowanie skafoldów polilaktydowych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, …., TEMPO s.c. Wrocław, 2017.

 

2016

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń, Przemysł Chemiczny, 2016, 95, 766-769.

● Sebai, A.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P. Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną, Inżynieria I Aparatura Chemiczna, 2016, 55(5), 201-202.

● Budnicka (Łątka), M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Sebai A. Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy, rozdział monografii,  186-191, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.;  Malinowska, I.;  Chwojnowski, A.;   Synoradzki  L.  The influence of the molecular weight of polymer on the morphology of polylactide-based membranes for tissue engineering, monography, 60-71, Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski,P.; Synoradzki L. Polylactide scaffolds in tissue engineering, monography,  87-95,  Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute 2016.

● Sebai (Przybysz), A.; Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.  Polilaktyd w systemach leków o kontrolowanym czasie uwalniania i inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 210-213, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Wpływ prekursorów porów na morfologię membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 254-264, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Modyfikacja powierzchni membran półprzepuszczalnych przeznaczonych do hodowli komórkowych, rozdział monografii, 106-122, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

● Budnicka (Łątka), M.;  Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.  Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych z izoniazydem, rozdział monografii,  57-68, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o. 2016.

2015

● Ruśkowski, P.;  Gadomska-Gajadhur, A.; Synoardzki L. Otrzymywanie biodegradowalnych proleków izoniazydu, rozdział monografii, 188-191, wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.;  Kruk, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki L. Wpływ dodatku porofora na morfologię skafoldów polilaktydowych, rozdział monografii,  294-297, Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2015.

● Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski P. Zastosowanie bioresorbowalnych rusztowań w inżynierii tkankowej, rozdział monografii, 91-102, Wydawnictwo Tygiel 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol, Przemysł Chemiczny, 2015, 94, 1676-1678.

2014

● Gadomska, A.; Warych, I.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych. Przemysł Chemiczny201493, 1011-10014.

2013

● Gadomska, A.; Zając, A.; Wojtkiewicz, E.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Optymalizacja procesu otrzymywania połączeń kwasu gentyzynowego z polilaktydem, rozdział w monografii, 75-78, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2013.

● Gadomska, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz, E.; Zając, A. Synteza i badanie aktywności połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu, rozdział w monografii, 53-58 Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2013.

● Ruśkowski, P.; Gadomska, A.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz, E.; Rybak, E.; Sekular, M. Optymalizacja otrzymywania polilaktydu do celów biomedycznych, rozdział w monografii, 176-179, Wydawnictwo TEMPO s.c. Wrocław 2013.

Patenty:

2016

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Wojtkiewicz E. Sposób wytwarzania amidu kwasu L-mlekowego i 4-aminofenolu, PL 224664, 2016.
● Bujnowski, K.; Synoradzki, L.; Zadrożny, R.; Dzienis, K.; Wisialski, J.; Jerzak, A.; Strzelec, M.; Ruśkowski, P.; Gadomska-Gajadhur, A.; Przedpełska, R.; Koziorowski, M.  Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II), PL 225745, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Sposób wytwarzania polilaktydu do celów biomedycznych, PL 225851, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Jerzak A. Sposób otrzymywania 2‑etyloheksanianów wapnia, magnezu i cynku, PL 225850, 2016.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Warych, I.; Przybysz, A.; Bijak, V. Sposób wytwarzania nanosfer polilaktydowych z substancją farmaceutycznie czynną, PL 225920, 2016.

2011

● Ochal, Z.; Gadomska, A. Sposób otrzymywania enancjomerów 2-(1-metylo-2-pirolidyno)etanolu, PL218348, 2011.

Zgłoszenia patentowe:

2015

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania polilaktydowych skafoldów gąbczastych do hodowli nabłonka walcowatego, P‑415317, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Kruk, A.; Synoradzki, L.; Chwojnowski, A. Sposób wytwarzania trójwymiarowych polilaktydowych dwuwarstwowych skafoldów do hodowli ekwiwalentów skóry, P‑413603, 2015.

● Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.;  Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.;  Chwojnowski, A.;  Łukowska, E.;  Wojciechowski, C.; Dulnik, J.; Denis, P.;  Sajkiewicz, P. Szerokoporowate rusztowanie komórkowe typu 3D z poliestrów i sposób jego otrzymywania, P‑414353, 2015.

2014

● Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Mierzejewska, J.; Wojtkiewicz, E. Parzyszek, A. Sposób połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu, P‑409280, 2014.

Nagrody i wyróżnienia:

2016

● Najlepszy poster pt. „Polilaktyd w zastosowaniach medycznych” prezentowany w sesji plakatowej nr III podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Monika Budnicka)

● Najlepszy poster pt. „Nanosfery polilaktydowe z izoniazydem – nowa metoda leczenia gruźlicy” prezentowany w sesji plakatowej nr IV podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Młodych Naukowców KO-OPER FIELD 2016 (współautorzy: Agnieszka Sebai, Monika Budnicka)

2015

● Nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Oddział Katowicki, za najlepszy poster pt. „Aktywność biologiczna nanosfer polilaktydowych zawierających chlorofenezyny” prezentowany podczas IV ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Pomiędzy Naukami – zjazd fizyków i chemików 2015 (współautorzy: Agnieszka Gadomska-Gajadhur, Paweł Ruśkowski, Ludwik Synoradzki)

2012

● Wyróżnienie za najlepszy komunikat naukowy wygłoszony na VI Kopernikańskim Seminarium Doktoranckim zatytułowany „Enzymatyczna polimeryzacja laktydu z otwarciem pierścienia”