dr inż.

Jerzy Wisialski

Zastępca Kierownika

t: +48 22 234 55 04
f: +48 22 625 53 17
e: jerzy.wisialski@ch.pw.edu.pl

konsultacje:
środa 13.00-15.00, p. 48 (Gmach Technologii)

Zainteresowania naukowe:

  • Projektowanie procesów i instalacji technologicznych w skali lab i przemysłowej
  • Inżynieria chemiczna i procesowa, modelowe instalacje badawcze
  • Kompleksowe opracowywanie i wdrażanie technologii
  • Projekty rozwojowe i inwestycyjne

Dydaktyka:

  • Projektowanie procesów technologicznych – laboratorium (V semestr, T.Chem.)
  • Projektowanie procesów technologicznych – seminarium (VI semestr, T.Chem.)

Wybrane publikacje:

2013

● Wisialski, J.; Sirak, J.; Synoradzki, L., Ruśkowski, P. Design and construction of the model research installation for synthesis of polylactide. Chemik 2013, 67, 220-222.

2012

● Projektowanie procesów technologicznych – Bezpieczeństwo procesów chemicznych, red. Synoradzki L.; Wisialski J. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012.

2011

● Hajmowicz, H.; Wisialski, J.; Synoradzki, L. Direct hydrolysis of O,O′-dibenzoyltartaric anhydride – An alternative method for manufacture of the same acid: Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 9 (1). Organic Process Research and Development 2011, 15, 427-434.

2008

● Synoradzki, L.; Hajmowiez, H.; Wisialski, J.; Mizerski, A.; Rowicki, T. Calcium pantothenate. Part 3.1 Process for the biologically active enantiomer of the same via selective crystallization and racemization. Organic Process Research and Development 2008, 12, 1238-1244.

2006

● Projektowanie procesów technologicznych – Od laboratorium do instalacji przemysłowej, red. Synoradzki L.; Wisialski J. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006.

2001

● Latos A.; Wisialski J.; Synoradzki L., Competence Based Training Needs Analysis, Projekt UE „Combat Multiplier” – Competence Based Training in European Industry, 2001

Wybrane projekty wdrożone:

2013-1975

● Modelowa instalacja badawcza do syntezy polilaktydu, projekt BIOPOL, LPT WCh PW (2010-2013).
● Modelowa instalacja badawcza do syntezy kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych, IBWCh Łódź (2010-2013).
● Pilotowa instalacja doświadczalna do elektrochemicznego otrzymywania tlenku cyny(II) LPT WCh PW (2007-2009).
● Instalacja do pilotowej produkcji oksymów – aktywnych składników inhibitorów korozji, LPT WCh PW (1998-2000).
● Projekty modernizacji instalacji pilotowych do produkcji bezwodnika i kwasu dibenzoilowinowego, LPT WCh PW (1995-2005).
● Przemysłowa instalacja do produkcji stabilizatora barowo-cynkowego, Boryszew SA Sochaczew (1993‑1995).
● Wytwórnia Naturalnego Benzaldehydu (BAO), Naturalia s.r.l. Controguerra – Włochy (1989-1993).
● Instalacja ½-techniczna do badań cynoorganicznych stabilizatorów termicznych PCW, LPT WCh PW i ZTS „Boryszew-Erg” (1985-1987).
● Modernizacja przemysłowej instalacji do rektyfikacji trichlorobenzenu w Z.Ch. „Azot” Jaworzno (1980-1982).
● Stacja wymienników ciepła kwasów ponitracyjnych Z.Ch. „Pronit” Pionki (1977-1980).
● Modernizacja instalacja absorpcji tlenków azotu na Oddziale DKK „Zachem” Bydgoszcz (1975-1977).

Wybrane patenty:

2014-1990

● Sposób wytwarzania katalizatora na bazie 2-etyloheksanianu Sn(II),  K. Bujnowski, L. Synoradzki, R. Zadrożny, K. Dzienis, J. Wisialski,  A. Jerzak, M. Strzelec, P. Ruśkowski, A. Gadomska-Gajadhur, R. Przedpełska, M. Koziorowski, P-407344 (2014).

● Sposób oczyszczania L,L-laktydu, K. Bujnowski, L. Synoradzki, K. Dzienis, J. Wisialski, R. Zadrożny, A. Jerzak, M. Strzelec, J. Sirak, P. Ruśkowski, R. Przedpełska, M. Koziorowski. P‑402843 (2013).

● Sposób otrzymywania monohydratu kwasu dibenzoilowinowego, H. Hajmowicz, J. Wisialski, L. Synoradzki, P. Domagalski, B. Filipiak, Pat.PL 213749 (2013).

● Technologia wytwarzania tlenku cyny(II), L. Synoradzki, J. Wisialski, J. Zientarski, Pat. PL 213281 (2012).

● Sposób wytwarzania bezwodnika O,O’-dibenzoilo-L-winowego, L. Synoradzki, H. Hajmowicz, J. Wisialski, M. Włostowski, P. Ruśkowski, P. Domagalski, A. Jerzak, J. Budnicki, E. Oknińska, Pat. PL 208969 (2011).

● Sposób otrzymywania (R)-pantotenianu wapnia, H. Hajmowicz, L. Synoradzki, J. Wisialski, A. Jerzak, T. Rowicki, D. Jańczewski, M. Majkowska-Hajne, W. Dryńska, I. Przysiecka, T. Kiszczak, W. Sosnowski, A. Mizerski, Pat. PL 210086 (2011)

● Sposób otrzymywania R-, S- i R,S-pantolaktonu,  H. Hajmowicz, L. Synoradzki, A. Jerzak, J. Wisialski, P. Domagalski, D. Jańczewski (PW), M. Januchowski, L. Parys, I. Przysiecka, T. Kiszczak (GZF Polfa), Pat. PL 201999 (2009).

● Barowo cynkowy stabilizator termiczny PCW i sposób wytwarzania barowo-cynkowego stabilizatora PCW, L. Synoradzki, A. Sernicka-Poluchowicz, K. Bujnowski, J. Wisialski, R. Leszczyńska, A. Jerzak, G. Kalisiak, Cz. Lato, S. Popławski, Pat. PL 179428 (2000).

● Sposób wytwarzania stabilizatorów estrocynowych, L. Synoradzki, A. Kasprzak, A. Pazgan, M. Heine, E. Boboli, K. Jankowski, J. Lasota, J. Wisialski, B. Zieliński, B. Siwanowicz (PW), T. Brzozowska-Janiak, I. Dobosz, L. Sarbiński, Z. Szawłowski, I. Dusiński, Ł. Sieczkowski (ZTS Boryszew Erg), Pat. PL 152398 (1990).