dr inż.

Paweł Ruśkowski

Adiunkt

t: +48 22 234 78 04
f: +48 22 625 53 17
e: pawel.ruskowski@pw.edu.pl

Gmach Technologii Chemicznej  p. 48

konsultacje:
piątek 12-14

Zainteresowania naukowe:

 • Polimery biodegradowalne do zastosowań biomedycznych
 • Leki o kontrolowanym czasie uwalniania
 • Proleki wielkocząsteczkowe
 • Polimerowe nanocząstki
 • Skafoldy polimerowe do hodowli tkanki chrzęstnej, kostnej i nabłonkowej

Tematy prac dyplomowych (2018/19):

Wybrane publikacje:

2018

 • Sebai, A.; Ruśkowski, P.; Bijak, V.; Gadomska-Gajadhur, A.; Kruk, A.; Synoradzki, L. Direct synthesis of PLA-chlorphenesin prodrug and optimization thereof with the aid of DOE, Organic Process Research & Development, 2018, 22(1), 21-26. doi: 10.1021/acs.oprd.7b00266
 • Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy cz. 2 – wymagania i charakterystyka materiałów, Polimery, 2018, 63(1), 3-9. doi: 10.14314/polimery.2018.1.1
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Dulnik, J.; Rykaczewska, I.; Ruśkowski, P.; Sebai, A.; Synoradzki, L. Ocena właściwości użytkowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej oraz wzrostu na nich fibroblastów, Polimery, 2018, 63(4), 270-274. doi: 10.14314/polimery.2018.4.3
 • Gadomska-Gajadhur, A.; Synoradzki, L.; Ruśkowski, P. Poly(lactic acid) for Biomedical Application – Synthesis of Biocompatible Mg Catalyst and Optimization of Its Use in Polymerization of Lactide with the Aid of Design of Experiments, Organic Process Research & Development, 2018, 22(9), 1167–1173. doi: 10.1021/acs.oprd.8b00165

2017

 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Synoradzki, L. Otrzymywanie polilaktydowych rusztowań komórkowych o strukturze gąbczastej – badania wstępne i optymalizacja, Polimery, 2017, 62, 118-126. doi.org/10.14314/polimery.2017.118
 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Chwojnowski, A.; Dulnik, J.; Synoradzki, L. Preparation of biodegradable semi-permeable membranes as 3D scaffolds for cell cultures, Desalination and Water Treatment, 2017, 64, 317-323. doi: 10.5004/dwt.2017.11415
 • Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.  Polilaktyd w zastosowaniach medycznych, Tworzywa sztuczne w przemyśle, 2017, 2, 32-35.
 • Budnicka, M.; Gadomska-Gajadhur, A.;  Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Polimery biodegradowalne w leczeniu gruźlicy cz. 1 – epidemiologia, terapia i metody leczenia, Polimery, 2017, 62(10), 711-719. doi: 10.14314/polimery.2017.711

2016

 • Kruk, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P.; Przybysz, A.; Bijak, V.; Synoradzki, L. Optymalizacja otrzymywania sfer polilaktydowych zawierających neomycynę, z wykorzystaniem matematycznych metod planowania doświadczeń. Przemysł Chemiczny, 2016, 95(4), 766-769.  doi: 10.15199/62.2016.4.10
 • Sebai, A.; Gadomska-Gajadhur, A.; Ruśkowski, P. Optymalizacja procesu otrzymywania nanosfer proleku polilaktydu z chlorofenezyną. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2016, 55(5), 201-202. www

2015

 • Gadomska-Gajadhur, A.; Mierzejewska, J.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol. Przemysł Chemiczny2015, 94(10), 1676-1678. doi: 10.15199/62.2015.10.3

2014

 • Gadomska, A.; Warych, I.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych. Przemysł Chemiczny201493(8), 1011-1014. doi: 10.12916/przemchem.2014.1311

2013

 • Wisialski, J.; Sirak, J.; Synoradzki, L., Ruśkowski, P. Design and construction of the model research installation for synthesis of polylactide. Chemik, 2013, 67, 220-222. www

2012

 • Włostowski, M.; Ruśkowski, P.; Synoradzki, L. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 10. Synthesis and applications of tartramides, tartrimides and O-acyltartramides and imides. Organic Preparations and Procedures International, 2012, 44(5), 401-454. doi: 10.1080/00304948.2012.715052

2011

 • Ruśkowski, P.; Synoradzki, L.; Włostowski, M. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 8. Direct synthesis of novel N-substituted mono- and diacyltartrimides: Unusual reaction course. Arkivoc, 2011, 9, 142-154. pdf

2008

 • Synoradzki, L.; Bernaś, U.; Ruśkowski, P. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 2. Application of tartaric acid and of O-acyl tartaric acids and anhydrides. Resolution of racemates. Organic Preparations and Procedures International, 2008, 40(2), 163-200. doi: 10.1080/00304940809458084

2005

 • Synoradzki, L.; Ruśkowski, P.; Bernaś, U. Tartaric acid and its O-acyl derivatives. Part 1. Synthesis of tartaric acid and O-acyl tartaric acids and anhydrides. Organic Preparations and Procedures International, 2005, 37(1), 37-63. doi: 10.1080/00304940509355401