Stypendium doktoranckie w nowym projekcie

By Sierpień 12, 2017BADANIA, Studenci

Stypendium doktoranckie

Rozpoczynamy nowy projekt obejmujący przewidywanie zachowania się molekuł wewnątrz dwuwarstwy lipidowej z użyciem technik modelowania molekularnego. Celem badań jest znalezienie nowych, oraz ulepszenie istniejących substancji oddziałujących z membraną komórkową o potencjalnym znaczeniu przeciwbakteryjnym. Celem długookresowym jest znalezienie substancji, które pozwolą zwalczać antybiotykooporne szczepy bakteryjne.

Oferujemy:

  • stypendium doktoranckie w ramach programu POWER realizowanego pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim (UW) oraz Politechniką Warszawską (PW),
  • pracę w interdyscyplinarnym projekcie realizowanym we współpracy pomiędzy zespołami z Wydziału Chemii UW (dr hab. Joanny Sułkowskiej http://jsulkowska.cent.uw.edu.pl/) oraz Wydziału Chemicznego PW (prof. Dominika Jańczewskiego http://lpt.ch.pw.edu.pl/zespol/dominik-janczewski/),
  • dalszy rozwój naukowy i osobisty poprzez wyjazdy na staże, konfrencje oraz warsztaty.

Poszukujemy kreatywnego doktoranta:

  • mającego doświadczenie w przeprowadzaniu symulacji układów molekularnych wybranymi metodami numerycznymi (mile widziana znajomość metod chemii obliczeniowej),
  • znającego techniki parametryzacji (określenie pola siłowego) biomolekuł,
  • znającego system operacyjny typu UNIX na poziomie co najmniej użytkownika,
  • z dobrą umiejętnością programowania w dowolnym języku.

Idealny kandydat posiada doświadczenie z zakresu chemii lub biofizyki teoretycznej lub pokrewnej dziedziny, oraz będzie gotów wykonywać prace eksperymentalne potwierdzające wyniki obliczeń, w szczególności z wykorzystaniem technik fizykochemicznych takich jak Quartz Crystal Microbalance (QCM), techniki fluorescencyjne, Dynamic Laser Scattering (DLS) i inne.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o pilny kontakt e-mailowy:
jsulkowska@chem.uw.edu.pl, dominik.janczewski@ch.pw.edu.pl

Nabór do projektu odbędzie się na początku 2018
Zgłoszenie powinno zawierać: życiorys (CV) i list motywacyjny.