spektrofluorymetr – zaproszenie do składania ofert

By Kwiecień 26, 2018PoCoDi

Laboratorium Procesów Technologicznych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest zainteresowane zakupem spektrofluorymetru wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów.

Urządzenie będzie przeznaczone do prac badawczych, do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach Konkursu „SONATA BIS 5”, pt.: „Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium.

Spektrofluorymetr powinien spełniać następujące wymagania:

– posiadać światła o minimalnym gwarantowanym czasie życie 2000 h

– posiadać monochromator dyfrakcyjny z siatką dyfrakcyjną co najmniej 1200 lini/mm

– posiadać zmienną szerokość szczeliny spektralnej w zakresie co najmniej 1 do 20 nm

– zakres spektralny wzbudzenia powinien co najmniej pokrywać zakres 200 – 750 nm

– dokładność długości fali wzbudzającej 1 nm lub lepsza oraz powtarzalność długości fali ± 1 nm lub lepsza

– detektor pracujący w zakresie spektralnym co najmniej 200 – 750 nm o rozdzielczości co najmniej 1 nm

– czułość dla ramanowskiego pasma wody nie gorsza niż 4000:1

– prędkość skanowania co najmniej 50000 nm/min

– posiadać możliwość prowadzenia oznaczeń z możliwością mieszania próbki

– posiadać możliwość prowadzenia oznaczeń w zakresie temperatur co najmniej 20-50°C z dokładnością ±0.5°C lub lepszą

Oferta poza urządzeniem powinna zawierać również niezbędne akcesoria, w tym co najmniej 2 kuwety kwarcowe dostosowane do urządzenia oraz komputer przenośny z oprogramowaniem.

Urządzenie powinno posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące wraz ze szczegółowym opisem warunków gwarancji. Wszystkie koszty przeglądów gwarancyjnych powinny być wliczone w cenę urządzenia. Rozszerzona gwarancja będzie uznana za dodatkowy atut oferty.

Termin składnia ofert upływa 11.05.2018 r.