Doktorantka z LPT nagrodzona podczas „XIV Szkoły Membranowej 2017”

W dn. 22–25 października 2017 r. w Wildze odbyła się „XIV Szkoła Membranowa, od badań podstawowych do wdrożenia”, podczas której I nagrodę za najlepszy plakat pt. „Optimization of the process of obtaining biodegradable, porous, polylactide bone implants” przyznano mgr inż. Joannie Trzaskowskiej (współautorzy: mgr inż. Monika Budnicka i dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur). Prezentowane wyniki są częścią jej pracy magisterskiej wykonanej w LPT pod opieką dr inż. Agnieszki Gadomskiej-Gajadhur. Obecnie mgr inż. Joanna Trzaskowska wykonuje pracę doktorską w LPT WCh PW. Serdecznie gratulujemy!

dyplom