Publikacja w Nature Nanotechnology

By Lipiec 25, 2016BADANIA, DJ

Dominik Jańczewski, adiunkt KNOW w Laboratorium Procesów Technologicznych, jest współautorem publikacji, która właśnie ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Nanotechnology (IF = 35,3). Praca opisuje nowy sposób pomiaru punktu izoelektrycznego protein z użyciem bardzo małych ilości próbki.

Położenie punktu izoelektrycznego (pI) oraz ładunek, który charakteryzuję proteinę są ważnymi parametrami pozwalającymi zrozumieć jej funkcję. W artykule zaproponowano metodę opartą na mikroskopii siły atomowej (AFM), która pozwala na oznaczenie pI protein korzystając jedynie ze śladowych ilości materiału. Badana proteina jest unieruchamiana na koloidalnym próbniku AFM a następnie mierzone są siły odziaływania pomiędzy proteiną a modelowym podłożem naładowanym dodatnio bądź ujemnie. W ten sposób wyznaczono pI dla wcześniej scharakteryzowanych protein, takich jak albumina BSA, Mioglobina, Fibrynogen and Rybonukleaza A z dokładnością do 0.25 jednostek pH. Wykorzystując tą metodę po raz pierwszy wyznaczono pI (9.6–9.7) dla proteiny wydzielanej w bardzo małych ilościach przez larwę wąsonoga Amphibalanus amphitrite.

Measuring protein isoelectric points at the molecular scale by AFM using trace amount of sample Shifeng Guo, Xiaoying Zhu, Dominik Jańczewski*, Serina Siew Chen Lee, Tao He, Serena Lay Ming Teo, G. Julius Vancso* Nature Nanotechnology 2016, DOI: 10.1038/nnano.2016.118

 Graphics pl