Reaktor Mikrofalowy – zaproszenie do składania ofert

By Lipiec 22, 2016PoCoDi

Laboratorium Procesów Technologicznych Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej jest zainteresowane zakupem reaktora mikrofalowego (dalej nazywany RM) wraz z zestawem niezbędnych akcesoriów. Urządzenie będzie przeznaczone do prac badawczych w tym preparatywnych reakcji syntezy organicznej w warunkach wzbudzenia polem mikrofalowym.

RM powinien spełniać następujące wymagania:

– moc magnetronu co najmniej 300 W,

– regulacja mocy magnetronu w zakresie od 0 -100% poprzez faktyczną zamianę mocy a nie poprzez regulację impulsową włącz – wyłącz,

– system stabilizacji temperatury reakcji pozwalający na odbiór ciepła wytworzonego w procesie,

– posiadać zintegrowany czujnik temperatury pozwalający na kontrolę temperatury w mieszaninie reakcyjnej w zakresie pracy urządzenia,

– posiadać zintegrowany czujnik ciśnienia pozwalający na kontrolę temperatury w mieszaninie reakcyjnej w zakresie pracy urządzenia.

 

RM powinien umożliwiać prowadzenie reakcji:

– w objętości mieszaniny reakcyjnej co najmniej od 0,5 mL do 20 mL (możliwość pracy w większej objętości mieszaniny reakcyjnej będzie dodatkowym atutem oferty),

– z regulacją temperatury w zakresie co najmniej od 0 do 260°C,

– z regulacją ciśnienia w zakresie co najmniej od 0 do 20 barów,

– z mieszaniem przy użyciu zintegrowanego mieszadła magnetycznego.

 

Składana propozycja poza urządzeniem powinna zawierać również niezbędne akcesoria, oprogramowanie oraz wszystkie niezbędne zewnętrzne urządzenia (np. komputer, kompresor) pozwalające na korzystanie z RM

Składana propozycja poza urządzeniem powinna zawierać również ofertę na zestaw 100 naczyń reakcyjnych wraz z akcesoriami, które pozwalają na prowadzenie procesu w całym zakresie dozwolonych objętości mieszaniny reakcyjnej,

Urządzenie powinno posiadać gwarancję producenta na okres nie krótszy niż 24 miesiące wraz ze szczegółowym opisem warunków gwarancji (np. kosztami koniecznych przeglądów gwarancyjnych). Rozszerzona gwarancja będzie uznana za dodatkowy atut oferty.

 

Termin składnia ofert upływa 31.08.2016.