Analizy Chemiczne

Laboratorium Procesów Technologicznych dysponuje nowoczesną pracownią analityczną. Zespół naszych analityków posiada wiedzę i doświadczenie, dzięki którym oferujemy analizy chemiczne na najwyższym poziomie dla produktów i surowców chemicznych, leczniczych oraz spożywczych.

Analizy chemiczne prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych urządzeń, z których najważniejsze to chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC/MS), oraz detektorem FID, wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC z detektorem DAD, GPC, FTIR, polarymetr, oraz kulometr (oznaczanie wody, także mała zawartość metodą KF)

W obrębie posiadanej aparatury wykonujemy pełny zakres analiz:

oznaczanie zawartości i tożsamości głównych składników,
identyfikacja nieznanych zanieczyszczeń,
oznaczenie zawartości wody,
analiza związków optycznie czynnych (skręcalność, nadmiar enancjomeryczny)
opracowanie metod analitycznych lub/i ich optymalizacja
wdrażanie metod analitycznych (optymalizacja metod zgodnie z wymaganiami i możliwościami klientów, transfer metod, szkolenia i doradztwo)

Nasi klienci:

– przemysł farmaceutyczny i chemiczny
– przemysł kosmetyczny
– producenci i dystrybutorzy żywności
– przemysł petrochemiczny
– jednostki naukowe

Dostarczamy analizy chemiczne zgodne z odpowiednimi normami jakościowymi i wymaganiami sprzętowymi będącymi w posiadaniu naszego laboratorium.

Skontaktuj się i zapytaj o ofertę:

mgr inż. Anna Jerzak
Kierownik Laboratorium Analitycznego
e: anna.jerzak@ch.pw.edu.pl
t: 22 234 7973