Projektowanie

Opracowanie kompleksowej technologii procesu chemicznego oraz projektu instalacji przemysłowej to skomplikowany, interdyscyplinarny proces. Dzięki posiadaniu doświadczonych projektantów oraz specjalistów z różnych dziedzin, możemy oferować wykonanie projektów w następujących obszarach:

  • Projekty procesowe instalacji przemysłowych i pilotowo-badawczych
  • Projekty techniczne małych instalacji technologicznych
  • Projekty monitorowania i automatyzacji procesów i instalacji
  • Nadzór nad wykonywaniem i wdrażaniem projektów

Kontakt:

dr inż. Jerzy Wisialski
Zastępca Kierownika LPT, Główny Projektant Technolog
Rzeczoznawca SITPChem NOT w zakresie projektowania zakładów chemicznych
[referencje]
e: jerzy.wisialski@ch.pw.edu.pl
t: 22 234 78 04