Pomiary i Automatyka

Wdrażamy systemy nadzoru technologicznego o strukturach dobranych do potrzeb i oczekiwań klientów, oparte o autorski system SCADA.

Realizujemy systemy pomiarów i automatyki obejmujące zarówno warstwę obiektową, jak i informacyjną. Integrujemy systemy automatyki pochodzące od różnych dostawców. Uczestniczymy w tworzeniu założeń do projektów technologicznych.

Proces wdrażania systemu pomiarów i automatyki rozpoczynamy od etapu uzgodnień, poprzez projekt i kompletację, aż po montaż i rozruch obiektu przemysłowego. Przy realizacjach współpracujemy z wykonawcami specjalizującymi się w innych branżach.

Przeprowadzamy inwentaryzację obiektów przemysłowych pod kątem modernizacji i rozwoju istniejących systemów pomiarów i automatyki. Wykonujemy audyty pomocne przy planowaniu kierunków rozwoju instalacji i procesów.

Modernizujemy i remontujemy systemy automatyki, doprowadzając je do stanu zgodnego z wymogami nowoczesności, w tym zdolności do współpracy z systemami SCADA.

Wspieramy naszych Klientów poprzez nadzór nad eksploatacją wdrożonych systemów, udział w optymalizacji procesów, rozwój i aktualizację oprogramowania.

Więcej informacji: www.cometa.com.pl