Wdrażanie Technologii

Załoga LPT to zespół naukowy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, co wynika ze złożoności i interdyscyplinarności opracowywania technologii procesu chemicznego. Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu badań laboratoryjnych i przemysłowych oraz prac rozwojowych na wszystkich poziomach gotowości technologii TRL (Technology Readiness Level). Dzięki temu LPT może podejmować się kompleksowego opracowywania i przemysłowego wdrażania nowych oraz modernizowania istniejących technologii.

Prace obejmują całość badań od analizy stanu wiedzy, przez opracowanie koncepcji chemicznej oraz technologii w skali laboratoryjnej, budowę instalacji pilotażowej, demonstracyjnej z badaniami technicznymi, aż po opracowanie projektu procesowego instalacji przemysłowej oraz nadzór autorski nad projektowaniem technicznym, budową instalacji i wdrożeniem technologii.

Procesy technologiczne są optymalizowane z wykorzystaniem matematycznych metod planowania eksperymentów. Zazębianie się poszczególnych etapów badań skraca czas niezbędny do opracowania technologii, który jest bardzo istotny w procesie transferu technologii na rynek.

Kontakt:

Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Kierownik LPT
e: ludwik.synoradzki@ch.pw.edu.pl
t: 22 621 01 38