Ekspertyzy Projektów

Dzięki temu, że załoga LPT to zespół naukowy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, możemy oferować wykonywanie projektów studialnych i ekspertyz w następujących obszarach:

  • Ocena dojrzałości technologii do wdrożenia przemysłowego
  • Prace studialne dotyczące koncepcji technologicznych otrzymywania produktów
  • Ekspertyzy projektów badawczo-rozwojowych, opracowywanie części wdrożeniowej wniosków
  • Konsultacje przy opracowywaniu projektów inwestycyjnych w różnych stadiach realizacji
  • Ekspertyzy części technologicznych projektów inwestycyjnych
  • Konsultacje dotyczące organizacji zarządzania projektami wdrożeniowymi
  • Ekspertyzy określające poziom innowacyjności produktów i usług

Kontakt:

dr inż. Jerzy Wisialski
Zastępca Kierownika LPT, Główny Projektant Technolog
Rzeczoznawca SITPChem NOT w zakresie projektowania instalacji chemicznych
[Referencje]
e: jerzy.wisialski@ch.pw.edu.pl
t: 22 234 78 04